Zwaard des Geestes
HET GEKROOKTE RIET
Nieuw
Abortus is genocide
Artikelen
Belijdenisgeschriften
Bijbelstudies
Evangelisatie
Ingezonden stukken
Interessante links
Media
Preken (mp3)
Preken en geschriften
Preken Reveil-Serie
SoW II
Spreuken
Theologie
Staten Vertaling
Inhoudsopgave

Over deze website

Deze website biedt een overzicht van schriftuurlijk- bevindelijke predikaties en theologische artikelen. Daarnaast kunt u artikelen vinden die ingaan op ontwikkelingen in de kerken en de gereformeerde gezindte, denk bijvoorbeeld aan de discussies over de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen, nieuwe vertalingen van de Bijbel, homofilie, het coronavirus, de globalistische Agenda 21 enz... Doch het belangrijkste doel is dat zondaren getrokken mogen worden uit de duisternis tot Zijn wonderbaar Licht. Dat dé doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan gaat het eigen ik en alle opgerichte beelden van de troon. Zie de link Nieuw voor wat het laatst is toegevoegd op de website. Heeft u een vraag of een opmerking? Stuur een e-mail

Deze website heeft geen relatie met het blad "Het gekrookte riet" wat vanaf de jaren '80 binnen de Nederlandse Hervormde Kerk bekend was, hetwelk vanaf mei 2004 is opgegaan in het landelijk kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk.

M.G. van der Hoeven

Overname van artikelen is toegestaan, mits duidelijk de bron vermeld wordt en geen verandering in de tekst wordt aangebracht.

Om bestanden te kunnen openen heeft u een PDF-reader nodig. Mocht u nog niet beschikken over een PDF-reader dan kunt u deze downloaden via:

Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken en het rokende lemmet zal Hij niet uitblussen, totdat Hij het oordeel zal uitbrengen tot overwinning (Mattheüs 12:20)